Het hersteladvies kan zijn om aan de balkons of galerijplaten een betonreparatie uit te voeren.. Hiermee wordt de constructieve veiligheid weer gewaarborgd.

Deze bouwbegeleiding borgt de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, verwerkte materialen en de toegepaste werkmethode van de werkzaamheden, zodat de opdrachtgever zeker is van een optimale uitvoering.

De werkzaamheden die BOUWSTAD t.b.v. herstel kan uitvoeren, vindt u hieronder

• opstellen van een bestek
• aanvragen van offertes op basis van het bestek
• maken van een offertespiegel
• uitbrengen van een advies tot uitbesteding
• onderhandelen met de geselecteerde aannemer
• verstrekken van de opdracht aan aannemer
• houden van toezicht op de uitvoering
• controleren werkzaamheden op basis van het bestek
• controleren van de toegepaste werkmethoden
• controleren van de toegepaste materialen
• controleren van de facturatie/termijnbetaling
• houden van schouwingen
• uitvoeren van de oplevering
• opstellen van een Proces-Verbaal van Oplevering
• documenteren van de werkzaamheden
• verkrijgen en controleren van de garantieverklaringen
Constructief herstel