Het hersteladvies kan zijn om de galerijen en of de balkons te vervangen. De voorbereiding van zo’n noodzakelijke ingreep is veel uitgebreider dan bij een constructief herstel. Daarvoor is nader onderzoek nodig naar de detailleringen en naar de draagkracht en de betonkwaliteit van de vloeren. Bestek en tekeningen worden vervaardigd, details worden ontworpen en de materiaalkeuze wordt bepaald.
Het doel van een balkon- of galerijvervanging is om te komen tot een nieuwe, veilige en duurzame situatie.
Deze bouwbegeleiding borgt de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, verwerkte materialen en de toegepaste werkmethode van de vervanging, zodat de opdrachtgever zeker is van een optimale uitvoering.

De werkzaamheden die BOUWSTAD t.b.v. de gevelvervanging kan uitvoeren zijn:

• opstellen van een bestek
• maken van sterkteberekeningen
• aanvragen van een bouwvergunning
• aanvragen van een sloopvergunning


• opstellen van een sloopveiligheidsplan
• uitvoeren van een Asbest RIE
• aanvragen van offertes op basis van het bestek
• maken van een offertespiegel
• uitbrengen van een advies tot uitbesteding
• onderhandelen met de geselecteerde aannemer
• verstrekken van de opdracht aan aannemer
• houden van toezicht op de uitvoering
• controleren werkzaamheden op basis van het bestek
• controleren van de toegepaste werkmethoden
• controleren van de toegepaste materialen
• controleren van de facturatie/termijnbetaling
• houden van schouwingen
• uitvoeren van de oplevering
• opstellen van een Proces-Verbaal van Oplevering
• documenteren van de werkzaamheden
• verkrijgen en controleren van de garantieverklaringen
Vervanging